Om zeker te zijn van juiste plaatsing en een lange levensduur, dient een houten regelwerk aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Houten regelwerk dient te zijn geconstrueerd overeenkomstig EN 1995-1-1 en behandeld met een verduurzamingmiddel EN 351-1 en EN 460.
  • De houten constructie dient voldoende steun te hebben om vervorming tegen te gaan.
  • Hout dat is verduurzaamd met een houtconserveringsmiddel dient goed geconditioneerd te zijn alvorens de gevelbekleding wordt aangebracht.
  • De afmetingen van de latten dienen tenminste 28x70 mm te bedragen bij de plaatnaden en 28x45 mm bij de tussensteunen.
Ventilated sub-frame constructions with Rockpanel exterior cladding boards

Om zeker te zijn van juiste plaatsing en een lange levensduur, dient een aluminium achterconstructie aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De aluminium profielen hebben een minimale profieldikte van 1,5 mm
  • De aluminiumlegering is AW-6060 overeenkomstig EN 755-2:
    • Rm/Rp0.2 waarde is 170/140 voor het T6 profiel
    • Rm/Rp0.2 waarde is 195/150 voor het T66 profiel
Ventilated sub-frame constructions with Rockpanel exterior cladding boards

Constructies met open voegen

Maak bij een open constructie horizontale voegverbindingen van minimaal 5 mm. De verticale voegverbindingen zijn al vanzelf gesloten door het ondersteunende regelwerk  erachter. Bescherm de verticale latten goed tegen regenwater om de duurzaamheid van het hout te waarborgen. Dit kan door een UV- en weersbestendige EPDM-schuimband aan te brengen die aan beide zijden 15 mm breder is dan het regelwerk. Een strook Rockpanel materiaal kan ook als beschermstrip voor de latten dienen.

Bij open voegen op een houten draagconstructie moet de constructie achter de verticale regel afgewerkt zijn met een dampopen waterkerende folie, welke niet capillair werkt en UV-bestendig is. De aanbevolen ruimte tussen Rockpanel en dampopen, waterkerende folie bedraagt ten minste 28 mm. Dit is de standaarddikte van de latten. Houd bij montage op een strook Rockpanel materiaal met de Rockpanel Tack-S een minimale ruimte van 39 mm aan. Dit is de dikte van de lat (28 mm) plus de 8 mm dikte van de Rockpanel strook en de lijmril (3 mm). In een brandveilige constructie met A2 gemonteerd op een aluminium constructie, moet de spouwruimte minimaal 40 mm bedragen.

Ventilated constructions with open & closed joints with Rockpanel exterior cladding boards

Constructie met gesloten voegen

Bij een gesloten constructie worden de horizontale voegverbindingen gesloten met een profielstuk, meestal een stoelprofiel (Profiel A) of een neusprofiel (Profiel B, semi-gesloten). Hierdoor loopt het merendeel van het regenwater langs de buitenkant van de gevelbekleding af. Ook deze constructie vereist een luchtspouw van 28 mm en een permanente opening van tenminste 5 mm boven- en onderaan de constructie.

De verticale voegverbindingen zijn al vanzelf gesloten door het ondersteunende regelwerk erachter. Bescherm de verticale latten goed tegen regenwater om de duurzaamheid van het hout te waarborgen. Dit kan door een UV- en weersbestendige EPDM-schuimband aan te brengen. Bij een gesloten voegverbinding is het niet nodig het schuimband te laten uitsteken. Een strook Rockpanel materiaal kan ook als beschermstrip dienen.

Ventilated constructions with open & closed joints with Rockpanel exterior cladding boards
Rustenhove VZW with Rockpanel Colours in Ledegem, Belgium