Gedragscode voor de ROCKWOOL Groep

Bij de ROCKWOOL Group zijn we toegewijd om ethisch te handelen, bij alles wat we doen.. Het is een belofte aan elkaar, aan onze klanten en aan de maatschappij. Vanuit deze intentie ontwikkelde de Integriteitscommissie een Gedragscode die als kompas dient, waarop wij - als individuen én als organisatie - ons kunnen oriënteren bij het realiseren van onze bedrijfsdoelen voor de lange termijn.

Onze Gedragscode legt de betekenis uit van "integriteit" en onze waarden binnen de ROCKWOOL Groep. Integriteit betekent voor ons dat we eerlijk zijn en sterke morele principes hanteren. Integriteit ligt verankerd in de geschiedenis van de ROCKWOOL Groep en is een hoeksteen binnen ROCKWOOL's zakelijke aanpak. Ambitieuze, vakkundige medewerkers met een integere werkwijze maken het voor de Groep mogelijk zakelijk succes op de lange termijn te realiseren.

Fiscaal beleid binnen de ROCKWOOL Groep

In al onze fiscale zaken hanteren we dezelfde waarden en integriteit. Onze primaire focus ligt op de dagelijkse gang van zaken binnen de Groep, terwijl wij in alle landen waar we zaken doen, ons houden aan alle relevante belastingwetten, internationale regelgeving en procedures, waaronder de OESO-richtlijnen.