De BREEAM-regeling blijft primair gericht op de milieuaspecten van duurzaamheid, maar wordt op de voet gevolgd door de sociale dynamiek.
BREEAM wordt in meer dan 70 landen gebruikt
0