Een EPD is een document waarin u gegevens kunt vinden over de milieu-impact van een bepaald bouwmateriaal in elke fase van de productlevenscyclus: productie, constructie, einde levensduur en het potentieel voor hergebruik, terugwinning of recycling.